Grundforløb

HVEM ER DU?
1) Arbejder du allerede professionelt med samtaler, og kunne du tænke dig at få kendskab til ACT, der er en af den nye bølges måde at arbejde med samtaler på?

Uddannelsen henvender sig til bl.a. psykologer, læger, lærere, pædagoger, præster, psykoterapeuter, studievejledere, socialrådgivere, sygeplejersker,  konsulenter, HR-medarbejdere, ledere og andre arbejder med – eller har interesse for – samtaler. Uddannelsen kan give en ny tilgang og inspiration til at arbejde med eksempelvis samtaler mellem mennesker i sorg og krise, forældresamtaler, samtaler med børn, den svære samtale, studiesamtaler og samtaler omhandlende arbejdsrelateret stress. 

2) Kunne du tænke dig at arbejde med at håndtere eget indre besvær og konfliktstof?

3) Er du studerende, og kunne du tænke dig at få realkompetencer inden for samtalekunsten?

Så er uddannelsen måske noget for dig!

HVAD ER ACT?
ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) er en nyere terapiform, som stammer fra USA, og som er udviklet af bl.a. Steven Hayes. Den henter inspiration fra bl.a. kognitiv terapi, mindfulness samt eksistentialismen.

ACT arbejder systematisk med teknikker, der lærer os, hvordan vi kan komme til at leve et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, der er i overensstemmelse med vores dybeste værdier. For at dette er muligt, lærer ACT os, hvordan vi kan adskille os fra tanker og fortællinger, der fastlåser os, samt hvordan vi kan rumme og acceptere følelser, der ellers vil kunne hindre os i at få et liv i overensstemmelse med det, der er meningsfuldt og værdifuldt for os hver især.

​HVAD HANDLER UDDANNELSEN OM? 
Uddannelsen vil give dig en solid praktisk træning i ACT- samtaleteknik, en bred teoretisk viden baseret på den nyeste forskning inden for området, samt give dig teknikker til at håndtere indre konflikter, besvær og smerter i livet.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Øvelser
ACT kan kun læres gennem en række praktiske øvelser. Uddannelsen baserer sig derfor på øvelser omkring defusion, accept af svære følelser, afklaring af værdier, engageret handling og opmærksomhedstræning.

Undervisning
Der vil være en grundig indføring i teorierne bag ACT og læsning af den nyeste litteratur inden for området.

Samtaletræning
Du vil få mulighed for at træne samtaler i praksis, og du får respons på disse samtaler.

Supervision
Mellem undervisningsmodulerne vil der være op til 9 timers gruppesupervision af trænet ACT-terapeut inkluderet i kursusprisen.

Træning i grupper
Der er to træningsgruppemøder mellem hvert modul á tre timers varighed.


​PRAKTISKE OPLYSNINGER
Pris for uddannelsen 
Pris: 13.400 kr.
Pris:  8.740 kr. For arbejdsløse og pensionister.
Pris: 6.940 kr. For studerende.
– Alle priserne er inkl. moms

Indbetales inden kursusstart på konto:
Reg: 7264 og konto nr. : 0001176010
(Husk at skrive navn og efternavn i beskedfeltet) 

Depositum
Depositum: 1.500 kr.
Depositum: 1.000 kr. Hvis du er studerende, arbejdsløs eller pensionist.

Omfang
4 moduler af 14,5 timer:                58 timer
6 møder i træningsgrupper: 18 timer
I alt:                                                    76 timer

​Tid
Fredag: 9.00-17.00 & Lørdag: 9.00-15.30

Sted
Aarhus Universitet,
Konferencecenteret,
Ndr. Ringgade 3,
8000 Aarhus C. 

​Litteratur

Grundbog: “ACT teori og praksis” af Russ Harris (bogen er med i prisen og I vil få den tilsendt)
Supplerende læsning: “Bevidst nærvær” af Mark Williams m.fl.          


HOLD 17
Stort tillykke til hold 17 for velgennemført uddannelse. Alt godt fremover. Det har været en udpræget fornøjelse at træne ACT sammen med jer. -Jens