​Træningsgruppen er for dig, der allerede har en ét-årig ACT-uddannelse eller tilsvarende. Hvis du ønsker at få dine praksisfærdigheder øget til et niveau, hvor du vil være i stand til at anvende ACT effektivt og frit​, så er denne gruppe noget for dig.

TRÆNINGSGRUPPE BASERET PÅ ACT
​Er du studerende eller færdiguddannet med interesse i effektivt at træne samtaleteknik ud fra ACT?

Har du allerede taget uddannelse i ACT, eller har du bare beskæftiget dig med ACT i en eller anden sammenhæng, så du har et grundlæggende kendskab? 

​Kunne du tænke dig at deltage i en gruppe, der baserer sig på stort set 100% praksistræning? 

Kunne du tænke dig at træne samtale med klienter udefra under supervision?

Så er denne udvidede træningsgruppe måske noget for dig!

Hvem er DUT for, og hvad lærer du?
Den udvidede træningsgruppe er for dig, som ønsker at få dine praksisfærdigheder øget til et niveau, hvor du vil være i stand til at anvende ACT effektivt og frit. 

Du kan komme ind i gruppen efter at have deltaget på vores grunduddannelse eller lignende forløb, men du kan også komme ind i gruppen uden at have kendskab til ACT

Når du kommer ind i gruppen starter du, hvis du ikke på forhånd har kendskab til ACT, med at deltage på en slags “observatør status”, eller som “føl”, hvor du ikke har samtaler, men overværer samtaler og deltager som klient for de mere øvede i gruppen. Du deltager også så godt du kan i den undervisning og de fælles refleksioner, der foregår i gruppen. Når vi så vurderer, du er klar til det,  prøver du at have samtaler. Det er en model, der er meget brugt bl.a i ACT træningsgrupper i USA, og som har vist sig uhyre effektiv. Mange erfarne terapeuter anser det for at være den  mest effektive model ift læring.

Du bliver i stand til at klarlægge samtalepartnerens ufleksibilitet.
Du får udviklet evnen til at intervenere og bringe klienten frem mod fleksibilitet.

Du lærer at hjælpe din samtalepartner i bevægelse frem mod et meningsfuldt, fleksibelt og værdifuldt liv.

Samtidig vil træningen give dig indsigt i og forståelse for din egen ufleksibilitet, og du vil sideløbende med arbejdet med klienterne få mulighed for at arbejde dig frem mod et mere fleksibelt, frit og utvungent nærvær.

Træningsgruppens medlemmer vil i et vist omfang få klienter, der kommer udefra. Du vil derfor lære at være i et undersøgende og eksperimenterende rum med en ”ny” og ukendt klient. Træningen i gruppen vil altid være under supervision af en trænet ACT terapeut.

HVILKE KOMPETENCER VIL DU FÅ UDVIKLET?
Hvad er omfanget?
Vi træner 30 timer i løbet af et år, og der vil ved fremmøde blive udleveret kursusbevis.

Hvad er udfordringen?
Du skal være indstillet på at modtage feedback, blive filmet, få klienter udefra, samt blive sat til at stå for undervisning.

HVORDAN FOREGÅR DET?
DUT træningsgruppen er en lille gruppe på 5-8 deltagere. Det bevirker, at hver enkelt deltager kommer til at træne rigtig meget hver gang. Vi mødes 10 gange på et år og 3 timer hver gang. Vi vil bl.a. anvende følgende måder at træne på:

Træne terapi med hinanden og med udefrakommende
Hver mødegang vil vi øve ACT med hinanden, og der vil være supervision fra en trænet ACT terapeut samt fra de andre deltagere i gruppen.
Vi vil træne terapi med udefrakommende klienter og få feedback på dette.

Videooptagelser
Vi kan aftale, at samtaler optages på video, for derefter at se på, hvad der fungerede. Vi vil endvidere se videooptagelser, hvor Steven Hayes har samtaler med klienter.

Øvelser
Hvor det er relevant, vil vi indlægge oplevelsesorienterede øvelser, der levendegør, hvad ACT er.

Undervisning
DUT deltagere vil blive sat til at undervise i ACT.


PRAKTISKE OPLYSNINGER

​Tilmelding
​Der er løbende indtag i træningsgruppen, for tidligere deltagere på ACT uddannelsen eller tilsvarende uddannelse/erfaring indenfor ACT.

Pris
5.960 kr. om året.
3.740 kr. om året for studerende og arbejdsløse.
Et år svarer til 10 træningsgange af 3 timer.
– Alle priserne er inkl. moms.

Indbetales på konto:
Reg: 7264 og konto nr. : 0001176010 
​(Husk at skrive navn og DUT i beskedfeltet)

Omfang og Sted
Vi træner på fredage i 3 timer ad gangen i tidsrummet 14 – 17  på kontor 122, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Litteratur, der læses under kurset
Steven Hayes: Slip tanketyranniet.
Eckhart Tolle: Nuets Kraft.

FACILITATOR

Jens Munk

Præst på Aarhus Universitet. Uddannet cand.teol fra Aarhus Universitet og psykoterapeut-MPF fra Institut for Gestaltanalyse, efteruddannet i kognitiv terapi, samt i ACT fra Kognitivgruppen og fra ACT-Danmark.
www.studenterpraest-au.dk